لیست فروش اقساطی محصولات گروه بھمن ( تحویل فوری )

خودرو سال تیپ درخواست خرید اقساطی
فیدلیتی 1400 5 نفره فول ثبت درخواست مشاوره و خرید
دیگنیتی 1400 7 نفره فول ثبت درخواست مشاوره و خرید
B30 1400 فول ثبت درخواست مشاوره و خرید
مزدا 3 1400 جدید ثبت درخواست مشاوره و خرید
کاپرا 1400 تک کابین ثبت درخواست مشاوره و خرید
کاپرا 1400 دو کابین ثبت درخواست مشاوره و خرید
وانت کارا 1400 تک کابین ثبت درخواست مشاوره و خرید
وانت کارا 1400 دو کابین ثبت درخواست مشاوره و خرید